Zdjęcie kandydata Marcin  Dąbrowski

Marcin Dąbrowski

Organizacja

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Podregion

podregion warszawski wschodni obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, i wołomiński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Marcin Dabrowski w sektorze pozarządowym działa od 2008 roku. Marcin Dąbrowski członkiem Stowarzyszenia jest od 2008 roku. Dał się poznać jako osoba energiczna, kreatywna, proponował wiele innowacyjnych rozwiązań w działaniu Stowarzyszenia. Jego zapał i asertywność zostały dostrzeżone, został więc powołany do zarządu Stowarzyszenia. W  lipcu 2016 roku został wiceprezesem, a od 21 kwietnia 2019 roku jest prezesem zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Przed działaniami w MSG udzielał się także społecznie, był przewodniczącym Rady Osiedla, w latach 2013 – 2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SAM81, jako Przewodniczy Komisji ds. Administrowania Osiedlami. Posiada zdolności delegowania zadań i skutecznego egzekwowania ich wykonania. Jest osobą życzliwą i pozytywnie nastawioną, dba o terminowość podjętych zobowiązań, jest komunikatywny, skupia się na celu.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze jest organizatorem imprez cyklicznych – Spartakiada Rodzinna, Bieg Nocny Marek, Święty Mikołaj mieszka w Markach, Zajączek wielkanocny, turnieje tenisa i siatkówki, współpracuje z WOSP, z Marecką Radą Seniorów oraz innymi organizacjami seniorskimi. Tyle wydarzeń prowadzonych przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze to absolutnie zasługa Marcina Dąbrowskiego jako przewodniczącego zarządu, to on nawiązuje kontakty, stara się o finanse, powołuje grupy działania, jest pomysłowy, pracowity, wiarygodny i życzliwy. Wszystkie działania Marcina Dąbrowskiego są w ramach wolontariatu. Dzięki swoim zdolnościom osobistym i interpersonalnym jest uznawany przez członków Stowarzyszenie za osobę godną zaufania, dbającą o dobrą atmosferę w Stowarzyszeniu. Tak też jest postrzegany przez osoby i organizacje zainteresowane współpracą ze Stowarzyszeniem. Czynnie zaangażował się w pomoc Ukraińcom w lutym 2022 roku. We współpracy z samorządem Marek tworzył Magazyn dla Ukrainy, z którego skorzystało około pięć tysięcy uciekinierów wojennych. Marcin Dąbrowski wraz z wolontariuszami przez kilka miesięcy (do końca czerwca 2022 r.) pozyskiwali najpotrzebniejsze do życia produkty dla uchodźców. Marcin Dąbrowski nawiązał porozumienie z prywatnymi podmiotami w celu sfinansowania działalności hotelu „Przystań Nadzieja”. Hotel działa od kwietnia 2022 roku, gdzie znajdują schronienie uciekinierzy ukraińscy, a mieszkańcy uczą się języka polskiego, dzieciom ukraińskim organizowane są wycieczki i półkolonie. Bez energii, determinacji, indywidualnej aktywności Marcina Dąbrowskiego zorganizowanie takiej pomocy nie miałoby miejsca.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

1. Pracować nad właściwymi standardami działania organizacji lll sektora 2. Pracować nad strategią rozwoju organizacji pozarządowych 3. Mieć możliwość wypowiadania się o projektach uchwał dotyczących organizacji pozarządowych