Awatar kandydata

Rafał Rozpara

Organizacja

Stowarzyszenie Miłośników Urli

Podregion

podregion warszawski wschodni obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, i wołomiński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Od 1999 roku do dziś.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Rafał Rozpara – wieloletni działacz społeczny i samorządowy, prezes Stowarzyszenia Miłośników Urli, prezes OSP w Borzymach i prezes zarządu gminnego OSP w Jadowie, członek Mazowieckiej Izby Rolniczej, bibliotekarz. W latach 2008 - 2020 prezes LGD "Równiny Wołomińskiej", koordynator Działaj Lokalnie. Członek MRDPP I, II, i V kadencji.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Wzorem poprzednich kadencji chciałbym zajmować się sprawami związanymi z rozwojem NGO na wschód od Warszawy.