Zdjęcie kandydata Cezary Supeł

Cezary Supeł

Organizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku - Podolszycach

Podregion

podregion płocki obejmujący miasto Płock i powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Strażak-ratownik OSP, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, posiadacz Harcerskiego Znaku Spadochronowego nr 1098, sternik motorowodny, pilot paralotniowy. W ZHP od 1984 roku, a od 2018 komendant Chorągwi Mazowieckiej. Od 1998 członek OSP Płock-Podolszyce (obecnie prezes zarządu). Od 2015 założyciel i prezes fundacji VIVAT POLONIA! Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów i zastępca przewodniczącego Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Członek Zarządu Oddziałów Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej między innymi dyrektor biura zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego; pracownik Międzynarodowego Ośrodka Szkoleniowego dla Władz/Podmiotów Lokalnych CIFAL (Centre International de Formation des Autorites/Acteurs Locaux) Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań UNITAR.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Zawodowo najpierw technik-mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, później technik ochrony środowiska o specjalności ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, aż w końcu mgr pedagogiki (o specjalnościach: komputery w edukacji, pedagogika pracy, edukacja obronna). Nauczyciel, szkoleniowiec i wykładowca akademicki w Katerze Technologii Kształcenia i Komputeryzacji oraz Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prywatnie mąż, ojciec maturzysty i zuchenki. Dzielący przestrzeń domową z psem i dwoma kotami. Miłośnik koni. Pasjonat historii. Autor książki „Płock 1920”, dawniej rekonstruktor (kapral podchorąży kawalerii ochotniczej). Odznaczony "Honorową Odznaką - Nieść chętną pomoc", Honorową Odznaką „COVID-19 – Ofiarni w służbie”, Medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w powiecie płockim Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Medalem Pro Mazovia, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Zaangażowanie w wypracowanie zasad partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej opartych na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu.