Zdjęcie kandydata Jolanta Żubrowska

Jolanta Żubrowska

Organizacja

Fundacja Splot Pamięci

Podregion

podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

8

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Działalnością społeczną zajmuję się od czasów studenckich (Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009-2014), gdy byłam aktywną członkinią kół naukowych, organizując spotkania, wyjazdy, konferencje. Od 2015 roku wspieram działania szeregu organizacji i grup nieformalnych z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego (współpracowałam m.in. ze Stowarzyszeniem Historii Ziemi Ostrołęckiej, od 2018 regularnie współpracuję z Kurpiowskim Bractwem Bartnym), zaś od 2019 roku kieruję Fundacją Splot Pamięci, której jestem współzałożycielką, ponadto jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie i rozliczanie środków, koordynację projektów. Fundacja działa w głównej mierze na rzecz edukacji i promocji lokalnej kultury, historii i dziedzictwa: prowadzimy archiwum fotograficzne, organizujemy wystawy, spotkania, wykłady, wydajemy książki. W 2022 roku w konkursie o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej otrzymałam wyróżnienie I stopnia za społeczne działania twórcze w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Posiadam również doświadczenie w obszarze wolontariatu - zarówno jako wolontariuszka (wspierałam m.in. działania ostrołęckiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczestniczyłam w pracach terenowych Stowarzyszenia Magurycz), jak i organizator (włączam wolontariuszy w działania Fundacji Splot Pamięci, zawodowo zajmuję się organizacją wolontariatu w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie).

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Chciałabym działać na rzecz zwiększenia widoczności prac Rady w przestrzeni publicznej i cyfrowej - na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz - w szczególności - w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Ta druga sfera ma istotny potencjał docierania do młodych działaczy i działaczek NGO lub osób, które dopiero chciałyby włączyć się w działalność społeczną.