Zdjęcie kandydata Anna Czyżewska

Anna Czyżewska

Organizacja

Federacja Mazowia

Podregion

Miasto St. Warszawa

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

2005-2023

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Anna działa w sektorze pozarządowym od prawie 20 lat. Zaczynała jako wolontariuszka w Polskiej Akcji Humanitarnej i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, by następnie pracować lub współpracować z różnymi organizacjami pozarządowymi. Wśród nich były m.in. Fundacja Ośrodka Karta, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Stowarzyszenie 61, Inicjatywa Wolna Białoruś, Fundacja Pole Dialogu, Stowarzyszenie Harcerskie. Od 2017 roku Anna pracuje w Federacji Mazowia. Przez dwa lata jako animatorka wspierała komisje dialogu społecznego w Warszawie, by następnie wejść w projekty realizowane poza stolicą, m.in. powstanie raportu "Gniazdka Kultury. Potencjał mazowieckich klastrów" czy "Mazowia dla Mazowsza", czyli objazd i spotkania z organizacjami we wszystkich powiatach województwa. Od 2018 współorganizuje Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. W latach 2018-2020 była członkinią zarządu, a od 2020 roku pełni funkcję prezeski zarządu. W latach 2012-2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy. Projekty, których była współautorką trzykrotnie otrzymały nagrody 3 SEKTOR dla najlepszej warszawskiej inicjatywy pozarządowej. W latach 2014-2023 była członkinią Zespołu Sterującego Programu Patriotyzm Jutra. Obecnie pełni funkcję członkini-zastępczyni w Komitecie Monitorującym ds. Umowy Partnerstwa oraz Komitecie Monitorującym programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Anna regularnie publikuje w portalu NGO.PL. Jako ekspertka ds. organizacji pozarządowych występuje w mediach: radiu, telewizji, prasie i portalach internetowych. Absolwentka Szkoły Liderów Politycznych, Akademii Demokracji Socjalnej, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz szkoły procesu grupowego.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Chciałabym z większym zaangażowaniem konsultować dokumenty dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z Samorządem Województwa Mazowieckiego, ale także informować organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego o tym, co robi MRDPP, aby zwiększać wiedzę organizacji o istnieniu i działalności tego ciała. Z pilotażowych badań prowadzonych przez Federację Mazowia wynika, że ponad 25% organizacji w województwie nie wie o istnieniu MRDPP. Chciałabym to zmienić.