Zdjęcie kandydata Renata Nych

Renata Nych

Organizacja

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto"

Podregion

podregion płocki obejmujący miasto Płock i powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

18 lat

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Ukończyłam Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem pedagogiem specjalnym. Jestem współzałożycielką, a od 2005 roku, przewodniczącą Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”. Większość swojego życia zawodowego związana jestem z III sektorem, odpowiadając za działania strategiczne organizacji, którą kieruję oraz za wdrażanie działań innowacyjnych i międzynarodowych. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada również za pozyskiwanie środków finansowych oraz ich rozliczenie. Za swoją działalność uzyskałam zaszczytny tytuł Płocczanki Roku 2010. W sektorze NGO działam od ponad 18-tu lat. Jestem członkinią Rady ds. Równego Traktowania, Płockiej Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Płocka oraz członkinią Rady Programowej Funduszu Grantowego dla Płocka. Przez kolejne lata działalności Stowarzyszenia koordynowałam wiele projektów finansowanych ze środków rządowych (w tym PFRON), samorządowych, a także ze środków Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich EOG. Działania realizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” zapewniają osobom z niepełnosprawnością wzroku dostęp do wiedzy, informacji, kultury i sztuki. Działania Stowarzyszenia, którym kieruję były nagradzane w Polsce i na świecie: 1) Projekt „Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych” został nominowany w 7. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krajowe wydarzenie filmowe. W 2013 r. w konkursie „Z Tumskiego Wzgórza” został uznany za najlepsze wydarzenie kulturalne w Płocku. W 2015 r. „Festiwal Kultury i Sztuki dla ON” został wpisany na oficjalną Festiwalową Mapę Polski obejmującą najważniejsze imprezy w skali kraju. 2) Projekt „Kiosk z prasą dla niewidomych” otrzymał w 2013 r. nagrodę w konkursie "Otwarta Cyberprzestrzeń 2013" przyznaną przez Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. 3) Projekt „Pomniki Historii – 100 audiodeskrypcji na 100-lecie Niepodległości” został w 2018 r. wyróżniony przez Parlament Europejski przez umieszczenie w „The golden collection of good practices” w European Heritage Strategy For The 21st Century. Stowarzyszenie zostało odznaczone w 2015 r. przez Prezydenta Miasta Płocka medalem Laude Probus, a w 2017 r. zostało wyróżnione Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego „European Citizens Prize”. Stowarzyszenie ma stałą strukturę organizacyjną i zatrudnia 19 pracowników na umowy o pracę, w tym 16 pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności. Stowarzyszenie na stałe współpracuje z 400 wolontariuszami, głównie uczniami szkół podstawowych i licealnych, prowadząc e-wolontariat na rzecz osób niewidomych. Stowarzyszenie "De Facto" od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Zasięg działań Stowarzyszenia obejmuje około 2,5 tysiąca osób z niepełnosprawnością z całej Polski. Prowadząc projekty Kiosk z prasą dla Niewidomych, Informator Obywatelskich Osób Niewidomych oraz będąc pracodawcą osób z niepełnosprawnościami, jestem blisko problemów osób ze szczególnymi potrzebami oraz organizacji działających na ich rzecz. Aktywnie działając w Płocku znam wyzwania przed jakimi stoi III sektor, jego ogromny potencjał, ale i ogromne wewnętrzne rozwarstwienie. Z jednej strony organizacje mają potencjał, aby rozwijać się, aby profesjonalizować swoje działania, być partnerem dla samorządów, ale część organizacji potrzebuje dużego wsparcia merytorycznego i formalnego. W Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego chcę zająć się konkretną pracą i współpracą, konsultowaniem i opiniowaniem kierunków, polityk, strategii. Działania opierać na własnym doświadczeniu w pracy w NGO, ale i bliskim kontakcie z NGO na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem podregionu płockiego. Chciałabym brać udział przy opracowywaniu kierunków i strategii, która będzie przekładać się na konkretne działania. Osobiście oraz instytucjonalnie współpracuję z Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Płocka oraz szeregiem innych instytucji, tworząc sieć współpracy głównie w obszarze szerzenia wolontariatu. Jestem gotowa zaangażować się w prace Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - ciała konsultacyjno-opiniodawczego Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentując organizacje pozarządowe Mazowsza płockiego, artykułując ich interesy i potrzeby oraz działając na ich rzecz. W pracy w Radzie chciałabym wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy w organizacji wspierającej osoby z niepełnosprawnościami. Poza tym, jako osoba związana zawodowo z trzecim sektorem doskonale rozumiem potrzeby organizacji pozarządowych, znam problemy przed którymi one stoją, dlatego jestem gotowa do konsultowania i opiniowania rozwiązań, które mogą być użyteczne we współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym.