Zdjęcie kandydata Karolina Kępska-Tlaga

Karolina Kępska-Tlaga

Organizacja

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Działamy Lokalnie"

Podregion

podregion warszawski wschodni obejmujący powiaty: legionowski, miński, otwocki, i wołomiński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

W sektorze organizacji pozarządowych aktywnie działam od czerwca 2019 roku. Posiadam wiedzę oraz doświadczenie w pracy na stanowisku Dyrektora Centrum Informacyjnego oraz Rzecznika Prasowego. Organizowałam liczne konferencje, briefy prasowe oraz imprezy plenerowe dla różnych grup społecznych, największe z nich do 300 osób. Mam doświadczenie również jako konferansjer. Posiadam zdolności analitycznego myślenia oraz tzw.lekkie pióro, które pozwala przygotowywać mi wystąpienia publiczne dla osób trzecich. Sama z łatwością wypowiadam się przed kamerą. Cenię sobie pracę zespołową z wyznaczonymi celami, ale przede wszystkim wytrwale dążę do osiągnięcia celu. Jestem absolwentką Szkoły Liderów Miasta Legionowo. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Pracuję w sektorze prywatnym, zarządzając spółką. Prywatnie uwielbiam aktywności sportowe. Relaksują mnie prace w ogrodzie. Jestem mamą dwójki nastolatków.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Od czerwca 2019 roku jako wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich "Działamy Lokalnie" nie tylko sumiennie pracuję w zarządzie, ale przede wszystkim aktywnie uczestniczę we wszystkich działaniach Stowarzyszenia "Działamy Lokalnie" na terenie powiatu legionowskiego, były to m.in. projekty: - Budki do wymiany książek tzw. bookcrossing na terenie miasta Legionowo - "Odłóż telefon i żyj" czyli akcja promująca bezpieczne oznakowane tym hasłem przejścia dla pieszych na terenie miasta Legionowo - Liczne warsztaty dla młodzieży, seniorów oraz rodziców, a w szczególności rodziców dzieci niepełnosprawnych - Kursy pierwszej pomocy, Akcje promujące ekologię - Współtworzenie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla Stowarzyszenia, w tym- pisma Stowarzyszenia "Działamy Lokalnie", kalendarzy oraz ulotek.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Chciałabym promować wpływ działalności Organizacji Sektora Pozarządowego na rozwój województwa mazowieckiego, w szczególności podregionu warszawskiego wschodniego. Moim celem w Radzie byłoby również zaangażowanie jak najszerszych grup społecznych w aktywną pracę na rzecz społeczeństwa. Planuję również wspierać działania w sektorze ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego.