Zdjęcie kandydata Andrzej Trzeciakowski

Andrzej Trzeciakowski

Organizacja

K.S. Delta Warszawa

Podregion

Miasto St. Warszawa

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

20

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Członek II, III i obecnej IV kadencji Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek 2017-2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, od wielu lat członek Branżowej Komisji ds. sportu w Warszawie.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Sport i rekreacja rozwój sektora.