Zdjęcie kandydata Rafał Jaźwiński

Rafał Jaźwiński

Organizacja

Stowarzyszenie Projekt Integracja

Podregion

podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Rafał Jaźwiński działa aktywnie w trzecim sektorze od roku 2009 do dnia dzisiejszego.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Rafał Jaźwiński od blisko 15 lat jest aktywnym członkiem (w tym i naszego stowarzyszenia), współpracownikiem, liderem organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego, w tym przede wszystkim na terenie powiatu makowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego. Od kilku lat jest także szkoleniowcem i ekspertem zajmującym się tematyką organizacji pozarządowych, który współpracuje nie tylko z licznymi NGO, ale i jednostkami samorządu terytorialnego. W 2011 r. był jednym z fundatorów (a od 2015 roku jest także wiceprezesem) Fundacji Kocham Maków, jednej z najaktywniejszych NGO w Makowie Maz. Fundacja w ciągu ostatnich 10 lat zorganizowała liczne turnieje sportowe (m.in. Macovia Cup, kilka turniejów e-sportowych, współorganizowała Duathlon Makowski), projekty z zakresu polityki społecznej (Młodzi-aktywni w drodze do zatrudnienia) oraz tematyki edukacyjnej i pro-obywatelskiej (m.in. Aktywny senior oraz Akademia Młodego Obywatela). Od 2021 działa w naszym NGO - Stowarzyszeniu Projekt Integracja, które prowadzi między innym Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych dla NGO z terenu powiatu wyszkowskiego. Rafał był koordynatorem ponad 25 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe o łącznej wartości ponad 1,8 mln złotych. Zorganizował również wiele imprez charytatywnych, z których dochód pochodził na pomoc wielu potrzebującym osób z terenu województwa mazowieckiego. W okresie 5.2019-5.2021 był także Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, którego jednym z najważniejszych obszarów aktywności był właśnie III sektor (był odpowiedzialny za przygotowanie strategii w tym zakresie, promocję działań NGO, przygotowywanie wspólnych obszarów działań i projektów oraz stworzenie ram funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Wyszkowskim). Rafał Jaźwiński jest jedną z najaktywniejszych osób, które zabiegają o aktywizację III sektora w Makowie Mazowieckim oraz stworzenie partnerskiego forum wymiany myśli i współdziałania NGO jakim niewątpliwie jest Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim (od stycznia 2022 jest jej członkiem) oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w powiecie makowskim. Przyczynił się także do powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Makowie Maz. Problematyka funkcjonowania NGO, relacji JST z organizacjami pozarządowymi i wiele innych tematów związanych z trzecim sektorem oraz politykami miejskimi są mu dobrze znane - prowadzi także liczne szkolenia i warsztaty z zakresu funkcjonowania NGO, głównie realizacji projektów. Mając na uwadze powyższe nie mam wątpliwości, że zgłaszany przez nas kandydat będzie godnym reprezentantem mazowieckiego trzeciego sektora.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

- wzmocnienie lokalnych NGO przez ich edukację z zakresów szczegółowych dotyczących prowadzenia organizacji pozarządowych, - wzmocnienie działalności i wzrost podmiotowości młodzieży i seniorów w obszarze szeroko rozumianego trzeciego sektora, - działania na rzecz propagowania tradycji Mazowsza, - ekonomizacja trzeciego sektora, - wzmocnienie edukacji obywatelskiej, - działania mające na celu wzrost przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej wśród osób wykluczonych (głównie młodzież oraz osoby 50+ z małych miasteczek i terenów wiejskich).