Zdjęcie kandydata Grzegorz Jasionowski

Grzegorz Jasionowski

Organizacja

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej

Podregion

podregion ostrołęcki obejmujący miasto Ostrołęka i powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski i wyszkowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

2000 - 2015 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,TECHNIK"; 2008 - obecnie Stowarzyszenie Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej; 2017 - 2022 Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,,RUBINEK"; 2020 - obecnie Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej; 2020 - obecnie Ochotnicza Straż Pożarna; 2023 - obecnie Młodzieżowy Klub Sportowy MKS Stary Lubotyń.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Mój kontakt z organizacjami popularnie nazywanymi III sektorem rozpoczął się w roku 1989 gdy podjąłem pracę w charakterze nauczyciela i wychowawcy młodzieży. W Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej pracowałem 30 lat. W latach 2007-2020 pełniłem funkcję dyrektora w tejże szkole. Od 1 marca 2020 roku pracuję w jednostce samorządu terytorialnego, szczebla gminnego pełniąc funkcję z-cy wójta Gminy Stary Lubotyń. Od początku swojej kariery zawodowej w edukacji zajmowałem się kształceniem i wychowaniem młodzieży przygotowując ją do podjęcia pracy zawodowej i studiów wyższych. Moi wychowankowie z powodzeniem dziś odnajdują się na współczesnym trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przez cały okres swojej działalności współpracowałem z wieloma organizacjami pozarządowymi. Moje pierwsze doświadczenia z NGO to rok 1989 i honorowe oddawanie krwi dla potrzebujących oraz współpraca z nieformalną jeszcze wtedy organizacją kołem wychowanków i absolwentów ZS nr 1 w Ostrowi Maz. Pracując w szkole angażowałem się czynnie w prace jako wolontariusz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ,,TECHNIK" działającego przy ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Była to praca z młodymi sportowcami oraz pomoc przy organizacji zawodów sportowych. Zawodnicy z klubu zdobywali medale na zawodach młodzików i juniorów szczebla krajowego. Kolejną bardzo ważną działalnością było i jest nadal organizowanie co pięć lat Zjazdów Absolwentów ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwszy taki zjazd odbył się w roku 1994, którego jako nauczyciel i jednocześnie absolwent miałem przyjemność współorganizować. Od tamtego czasu odbyło się już sześć takich spotkań absolwentów przy organizacji, których miałem przyjemność pracować. W roku 2008 byłem inicjatorem powołania oficjalnego rejestrowego Stowarzyszenia Koło Wychowanków ZS Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, które skupia obecnie kilkudziesięciu członków, którzy regularnie spotykają się i współpracują ze szkołą. W Stowarzyszeniu KWZS nr 1 pełnię funkcję członka zarządu. W ramach stowarzyszenia opracowałem i zostały one wydane publikacje o szkole i losach nauczycieli i absolwentów. Pracując dobroczynnie tworzyłem programy edukacyjne dla młodzieży oraz uzyskiwałem od różnych instytucji dofinansowanie na ich realizację np. ,,Sadzimy Las", ,,Zwiedzamy Mazowsze", ,,Szlakiem Linii Mołotowa", ,,Bitwa pod Feliksowem" i wiele innych. W stowarzyszeniu odpowiadam za prowadzenie spraw finansowych i sprawozdawczości. W roku 2017 powołałem w szkole do życia Stowarzyszenie Edukacji Rozwoju ,,RUBINEK", którego członkami są głównie nauczyciele i pracownicy szkół. Na zebraniu założycielskim zostałem wybrany jego prezesem, pełniąc tę funkcje przez kolejne pięć lat. Utworzone stowarzyszenie miało na celu wspomaganie bieżącej pracy placówek oświatowych. Swoim zasięgiem obejmowało rejon powiatu ostrowskiego. Niestety z powodu ogólnej trudnej sytuacji panującej w polskiej oświacie oraz braku zaangażowania członków zostało one rozwiązane w roku 2022. Byłem jednocześnie likwidatorem stowarzyszenia. Pomimo krótkiego okresu działalności SER,,RUBINEK" zrealizował i pozyskał środki finansowe na realizację wielu ciekawych projektów. Wyjazdy na zagraniczne praktyki uczniów i nauczycieli w ramach programu ERASMUS+. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w roku 2018 wykonany został przez młodzież mural ,,Rotmistrz Witold Pilecki". Środki na ten cel pochodziły z UM Województwa Mazowieckiego. Stowarzyszenie współpracowało z wieloma organizacjami i zakładami pracy np. Lokalna Grupa Działania ,,ZIELONE SIOŁO", Bezpieczny Powiat Ostrowski", Fabryka Mebli Forte SA, Fundacja WOŚP, zorganizowany został koncert charytatywny dla ucznia potrzebującego pomocy. Od 2020 roku jest członkiem Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej. Stowarzyszenie ma zasięg lokalny i jego projekty adresowane są głównie do mieszkańców gminy Stary Lubotyń. Moja praca w stowarzyszeniu pozwoliła na realizację projektów z zakresu ochrony lokalnego dziedzictwa. Od roku 2020 aktywnie działam w Ochotniczych Strażach Pożarnych piastując różne zaszczytne funkcje. Jestem V-ce Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP. W roku 2021 zostałem wybrany na V-ce prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej. Rok 2022 to kolejny wybór tym razem na członka zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie. W roku 2022 utworzyłem przy OSP Stary Lubotyń Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która obecnie liczy 62 członków, której jestem koordynatorem. Z początkiem roku 2023 został zarejestrowany Młodzieżowy Klub Sportowy MKS Stary Lubotyń, którego jestem pomysłodawcą i jednym z założycieli. W ramach klubu prowadzona jest szkółka piłkarska dla dzieci miejscowej szkoły podstawowej. Zajęcia z piłki nożnej cieszą się dużą popularnością. Te wszystkie moje zainteresowania i działalności wymagają od mnie dużych umiejętności zarządzania czasem, pracą w zespole, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, komunikowania się. Jako samorządowiec doskonale rozumiem potrzebę i wspieram działalność organizacji III sektora.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Moje dotychczasowe aktywności związane z pracą w organizacjach pozarządowych były nakierowane na następujące obszary: - ochotnicze straże pożarne, bezpieczeństwo; - edukacja, oświata, szkolnictwo zawodowe; - ochrona przyrody, dóbr kultury, dziedzictwa regionalnego i lokalnego; - sport, turystyka. Jeśli mi los pozwoli? również w przyszłości chciałbym zajmować się sprawami z tych wymienionych obszarów.