Zdjęcie kandydata Dorota Jezierska

Dorota Jezierska

Organizacja

Bank Żywności w Ciechanowie

Podregion

podregion ciechanowski obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

2010-obecnie- Prezeska Zarządu fundacji Bank Żywności w Ciechanowie 2015-obecnie -członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat 2023-obecnie - Prezeska Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat 2017-2023 - członkini Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-2021- wiceprezeska Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności 2014-2017 - Przewodnicząca I kadencji Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2011-2015- członkini Zarządu Federacji Organizacji Służebnych Mazowia

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Z wykształcenia socjolożka (specjalność: komunikacja społeczna i animacja lokalna) i trenerka Akademii BORIS oraz animatorka społeczna. Posiadam doświadczenie kierownicze i samorządowe, związana jestem od wielu lat z działalnością społeczną na Mazowszu. W 2011 r. powołałam i do 2016 r. prowadziłam Ciechanowskie Centrum Wolontariatu przy Banku Żywności w Ciechanowie przekształcone w 2015 r. w Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat oraz Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Jestem Ambasadorką FIO Mazowsze Lokalnie, już trzy edycje. Od 2010 roku jako Prezeska Zarządu Banku Żywności w Ciechanowie organizuję wsparcie żywnościowe dla 26 tysięcy najuboższych mieszkańców Północnego Mazowsza, współpracując z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządu oraz z darczyńcami. Bank Żywności angażuje się w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego Północnego Mazowsza. W latach 2006-2010 pełniłam mandat radnej gminy wiejskiej Ciechanów X kadencji, pracując aktywnie w komisji rolnictwa oraz komisji ds. edukacji. W gimnazjach na terenie gminy angażowałam się w działania propagujące wolontariat wśród młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Byłam pomysłodawczynią i społeczną koordynatorką powołanego w 2011 r. przy Banku Żywności w Ciechanowie Ciechanowskiego Centrum Wolontariatu, propagującego, szczególnie wśród młodzieży, zaangażowanie społeczne poprzez wolontariat akcyjny i sportowy. W CCW przeszkoliliśmy grupę 130 Profesjonalnych Wolontariuszy - ludzi, którzy podjęli działania w wolontariacie w różnych dziedzinach, m.in. pomocy potrzebującym, sporcie, ochronie zwierząt, promocji zdrowia oraz w różnych miejscach w Polsce i za granicą (Szkocja, Francja). Z wolontariuszami zainicjowaliśmy w 2012 r. cykliczną imprezę promującą wolontariat - Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych i przekonałam do współpracy samorząd miasta Ciechanów, a w 2013 r. również Wojewodę Mazowieckiego. W każdej z pięciu dotychczasowych edycji imprezy promowany był inny aspekt/dziedzina/obszar wolontariackiej aktywności: w 2012 r. (rok EURO) pod hasłem „My zaczynamy, Europa dołącza!”, w 2013 r. „Daj siebie innym!” - zdrowie, w 2014 r. „Wakacje z wolontariatem - bądź aktywny latem!” - sport, w 2015 r. „Znajdź swoją drugą połówkę” - łączenie organizacji z mieszkańcami i w 2016 r. „Wolontariat na 5-tkę” - wychowanie przez wolontariat. W latach 2011-2015, przez dwie kadencje, pełniłam funkcję członkini Zarządu Federacji Mazowia w Warszawie. Pełniłam również funkcję koordynatorki forum regionalnego przy Wojewodzie Mazowieckim. Interesuję się współpracą samorząd - organizacja. Współtworzyłam programy współpracy na szczeblu lokalnym. W 2013 r. społecznie prowadziłam utworzone przy Banku Żywności Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych (CWOP) z powiatu ciechanowskiego, animując działania nastawione na rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu. Przez rok współpracując z ponad sześćdziesięcioma organizacjami zorganizowałam m.in. Weekend Edukacyjny dla Organizacji Pozarządowych - cykl szkoleń z różnych dziedzin: promocja i film, aktywizacja terenów wiejskich, rozwój zawodowy, foundraising, księgowość i finanse w NGO, psychologowie radzą rodzicom, do prowadzenia których zachęciłam koleżanki i kolegów z Akademii BORIS. W 2014 r. zostałam wybrana przez organizacje pozarządowe do Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji, w której pełniłam funkcję przewodniczącej. We wrześniu 2015 r. wspólnie z pozarządowymi członkami CRDPP zorganizowaliśmy Tydzień Aktywności Obywatelskiej - spotkania tematyczne, dotyczące różnych dziedzin życia mieszkańców, zakończony konferencją JST - powiat i gmina miejska - NGO. Kiedy po EURO i pierwszym festiwalu wolontariatu pozostało wiele biało - czerwonych gadżetów byłam inicjatorką zorganizowanych 11 listopada w Ciechanowie Najważniejszych Urodzin w Roku - Urodzin Niepodległej. Wraz z wolontariuszami zachęciliśmy kilkuset mieszkańców do wspólnego radosnego obchodzenia rocznicy odzyskania niepodległości: dmuchania świeczek na biało - czerwonym urodzinowym torcie, pisania życzeń dla Polski, udziału w quizach i zabawach historycznych, żywych obrazach z historii Polski, koncercie „Rockowe oblicza miłości ojczyzny”, tworzeniu żywej flagi, wspólnego tańczenia poloneza, śpiewania patriotycznych pieśni. W 2012 r. świętowaliśmy pod hasłem „Bądź fanem Rzeczypospolitej, bądź biało - czerwony!”, w 2013 r. „Serce miasta bije dla Niej!”, w 2014 r. „Ojczyźnie wspólne śpiewanie". Byłam również wolontariuszką na campach lekkoatletycznych, w których wzięło udział ponad 300 uczniów ciechanowskich szkół podstawowych. - camp lekkoatletyczny z udziałem mistrzów (Anity Włodarczyk, Piotra Małachowskiego, Tomasza Majewskiego) dla dzieci z klas 1-3 szkół ciechanowskich podstawowych, zorganizowany przez Fundację Kamili Skolimowskiej, a przeprowadzony w Ciechanowie w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie wolontariackie w imprezach sportowych, organizowanych przez Fundację, jak np. Memoriał Kamili Skolimowskiej. - uzyskanie stypendiów sportowych od Fundacji Kamili Skolimowskiej dla pięciu utalentowanych sportowo dziewczynek z klas 1-3 - byłam osobą nominującą, pracującą z rodzicami i nauczycielami oraz pomagającą w spełnieniu wymogów formalnych (rachunki, rozliczenia). Od 2015 roku jestem współorganizatorką oraz współprowadzącą Ciechanowskiej Gali Wolontariatu, która jest świętem ludzi, poświęcających swoje umiejętności, chęci oraz wolny czas na pracę dla dobra wspólnego, a która odbywa się corocznie 5 grudnia - w latach pandemii jako Galeria Wolontariatu. Z racji zainteresowań literaturą współpracuję z Powiatową Biblioteką Publiczną organizując różnego typu działania w tej placówce przyczyniające się do włączenia społecznego osób wykluczonych przez poszerzanie horyzontów oraz budowania więzi w społeczności lokalnej. „Smaki pomagania” i „Poznaj świat od kuchni” to tematy warsztatów, przeprowadzonych dla podopiecznych organizacji pomocowych oraz czytelników biblioteki.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Posiadam doświadczenie w pracach komisji konkursowych. Współpracując z ponad 80 NGO z 7 powiatów, działających w różnych obszarach pożytku publicznego mam możliwość konsultowania z nimi różnych zagadnień, dotyczących III sektora na Mazowszu oraz podejmowania inicjatyw oraz interwencji. Chcę podejmować działania w obszarze pomocy społecznej, ekologii, edukacji i zrównoważonego rozwoju oraz wspierania rozwoju organizacji.