Niestety spóźniłeś się!

Dobiegł końca okres zgłaszania kandydatur w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.