Zdjęcie kandydata Monika Poniewierska-Czupryniak

Monika Poniewierska-Czupryniak

Organizacja

Koło Gospodyń Wiejskich w Rytomoczydłach

Podregion

podregion żyrardowski obejmujący powiaty: grójecki, sochaczewski i żyrardowski

Okres działalności w sektorze pozarządowym w latach

Swoją działalność w sektorze pozarządowym rozpoczęłam tak naprawdę już w liceum. Pierwsze akcje wolontaryjne, zbiórki. Pierwsze kontakty ze stowarzyszeniami, fundacjami i działania wspierające potrzebujących oraz na rzecz społeczności lokalnej.

Opis doświadczenia pracy/pracy społecznej/wolontariatu (w tym pełnione funkcje i najważniejsze osiągnięcia) w organizacji pozarządowej i stopnia znajomości III sektora

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rytomoczydłach. Aktywistka, społeczniczka. Ważnym moim osiągnięciem jest stała i dobra współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi. Wspieranie ich, włączanie się w działania, pomoc w tworzeniu projektów grantowych, uczestnictwo w programach szkoleniowych. Najważniejszym osiągnięciem będzie możliwość uczestniczenia i działania w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jakie działania/aktywności chciałaby/chciałby Pani/Pan podjąć będąc w Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego?

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to dla mnie możliwość następujących działań: - zgłaszanie pomysłów i sugestii dotyczących zlecania działań organizacjom pozarządowym; - uwidacznianie problemów dotyczących działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie mojego podokręgu; - współpraca z organizacjami pozarządowymi z mojego terenu i bycie "ich głosem"; - wymierny wpływ na rozwój organizacji pożytku publicznego; - dążenie do rozwoju organizacji; - pomysły na projekty angażujące jak najwięcej podmiotów z III sektora; - możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia aby prężniej działać w organizacjach.